link do bip

 


Misja przedszkola:

 

 


 

  UBEZPIECZNIE DZIECI


Decyzją Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 wybrano InterRisk


Mogą Państwo wybrać jeden spośród siedmiu wariantów

(szczegółowo opisanych tutaj).


Zainteresowanych Państwa prosimy o złożenie deklaracji

i wpłatę w kasie przedszkola do końca września 2018 r.

(nie złożenie deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją

z proponowanego ubezpieczenia).

Grupowe ubezpieczenie dziecka jest dobrowolne.